VETERİNER TIBBİ ÜRÜN RUHSATLANDIRMA HİZMETLERİ

  • Veteriner Tıbbi Ürün Ruhsat Dosyasının e-Başvuru Formatında Hazırlanması
  • Mevcut Ruhsatlı Ürünlerin Dosyalarının Yeni Yönetmeliğe Göre Güncellenmesi
  • Yalnızca Bölüm 3 ve Bölüm 4 Hazırlığı (Bölüm 1 C2 VE 1 C3 uzman raporu dahil değildir)
  • Veteriner Tıbbi Ürün Varyasyon Dosyası Hazırlanması (Tip I A)
  • Veteriner Tıbbi Ürün Varyasyon Dosyası Hazırlanması (Tip I B)
  • Veteriner Tıbbi Ürün Varyasyon Dosyası Hazırlanması (Tip II)
  • Bakanlık Yazışmaları
  • Kısa Ürün Bilgisi Hazırlığı, Prospektüs, İç-Dış Etiket İçeriği Hazırlığı
  • Pazarlama İzni Yenileme Başvurusu
  • Satış İzni Başvurusu