VETERİNER TIBBİ ÜRÜN RUHSATLANDIRMA HİZMETLERİ

 • Veteriner Tıbbi Ürün Ruhsat Dosyasının e-Başvuru Formatında Hazırlanması
 • Mevcut Ruhsatlı Ürünlerin Dosyalarının Yeni Yönetmeliğe Göre Güncellenmesi
 • Yalnızca Bölüm 3 ve Bölüm 4 Hazırlığı (Bölüm 1 C2 VE 1 C3 uzman raporu dahil değildir)
 • Veteriner Tıbbi Ürün Varyasyon Dosyası Hazırlanması (Tip I A)
 • Veteriner Tıbbi Ürün Varyasyon Dosyası Hazırlanması (Tip I B)
 • Veteriner Tıbbi Ürün Varyasyon Dosyası Hazırlanması (Tip II)
  metronidazole tablets

 • Bakanlık Yazışmaları
 • Kısa Ürün Bilgisi Hazırlığı, Prospektüs, İç-Dış Etiket İçeriği Hazırlığı
 • Pazarlama İzni Yenileme Başvurusu
 • Satış İzni Başvurusu