TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAYI, ETİKET HAZIRLIĞI VE TAKİBİ

buy-metformin-without-rx-canada

 • Güncel yönetmelik, tebliğ ve kılavuzlar doğrultusunda içerik kontrolü, dosya hazırlığı ve onay alana kadar takibinin yapılması
 • Ürün isminin ve markasının uygunluğunun kontrolü
 • Aktif maddelerin ve miktarların takviye edici gıdalar mevzuatına uygunluğunun kontrolü
 • Ürün içeriğinin botanik bitki listesi, kısıtlı maddeler listesi ve diğer mevzuatlara uygunluğunun kontrolü
 • Katkı maddelerinin ve miktarların takviye edici gıdalar mevzuatına uygunluğunun kontrolü
 • Yüzde bileşen listesinin mevzuata uygun hazırlanması
 • Spesifikasyon belgesinin oluşturulması
 • Yurtdışından istenen belgelerin temini için teknik destek verilmesi
 • Eksiklerinin tamamlanması
 • Dosya hazırlığının tamamlanıp İl Tarım Müdürlüğüne sunulduktan sonra dosya takip edilmesi
 • Gelen eksiklik yazısına göre aksiyon alınması ve uzman görüşmelerinin yapılması
 • Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine firmanın ve ürünlerin kaydının yapılması
 • Beslenme beyanlarının mevzuata uygunluğunun kontrolü ve firmayı bu konuda yönlendirme
 • Ürünün niteliğine göre, etiket üzerinde olması gereken zorunlu bilgilerin etiketleme yönetmeliğine uygun olarak hazırlanması
 • Etiket onayı için ön başvurusunun yapılması
 • Etiket Onayının Alınması
 • Onay süresince uzmanlarla iletişim sağlanarak gerekli düzeltmelerin yapılması ve cevaplarının yazılması
Sevkiyat Bildirimi ve Gümrük İşlemleri kapsamında;

 • Ürün gümrüğe gelmeden GGBS randevusu yapılarak işlemleri başlatılması ve sevkiyat bildirimi gerçekleştirilmesi
 • Rapor çıktıktan sonra gümrük işlemleri neticelendirilmesi
 • Tüm bu işlemler ürünün fiziksel ve kimyasal özelliğine göre gümrükte bir kaç gün içinde neticelendirilmesi
 • Ayrıca özel sipariş işleminde bulunacak firmalar adına, door to door sistemde hizmet verilmesi
 • *Door to door (Ürünün ilk alınacağı ülkeden Türkiye’de mukim ithalatçı firmanın deposuna kadar teslim hizmeti) (yurtdışı nakliye, sigorta, ithalat işlemleri ve iç nakliye)