MEDİKAL ARAŞTIRMA VE TIBBİ DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ

Bilimsel Yayına Yönelik Dokümanlar

viagra non prescription safe sites

 • Makale yazımına destek
 • Makalenin dergi yazım kurallarına göre düzenlenmesi
 • Makalenin dergiye gönderimi
 • Makalenin İngilizce dil kontrolü
 • Hakem isteklerinin yerine getirilmesi ve hakemlere cevap hazırlanması
 • Native speaker ile İngilizce dil kontrolü

Bilimsel Toplantılara Yönelik Dokümanlar
 • Poster içerik hazırlığı
 • Slayt sunumu içerik hazırlığı

Klinik Araştırmalara Yönelik Dokümanlar
 • Klinik çalışma kaynak dokümanlarının (protokol, ORF, BOF) yazımı
 • Çalışma final raporu yazımı

Diğer Tıbbi Yazım Dokümanları
 • Web sayfaları için medikal içerik yazımı ve / veya tıbbi danışmanlık
 • Basılı bülten için bilimsel içerik yazımı ve / veya tıbbi danışmanlık
 • Hasta / Hasta yakını / toplum için bilgilendirme broşürlerinin içeriğinin yazılması ve / veya tıbbi danışmanlık hizmeti verilmesi