KOZMETİK ÜRÜN HİZMETLERİ

Kozmetik Ürün Bildirimleri

Firma Kaydı

 • Firmanın ÜTS Sistemine ve gerekiyorsa EBS Sistemine kaydı
 • Sorumlu teknik elemanın atanması

Ürün Kaydının Yapılması

 • EUP sisteminde mevcut kayıtlı ürünlerin, ÜTS sistemine yeniden kaydedilmesi
 • Kozmetik Ürün Formülasyon kontrollerinin yapılması ve mevzuata uygunluğunun kontrolü
 • Üründe nanomateryal var ise gerekli bildirimlerin yapılması
 • Kozmetik Ürün Kaydının yapılması
 • Kullanma Talimatı, Etiket ve Ambalajın hazırlanması aşamasında destek verilmesi/kontrollerinin yapılması
 • Kozmetik Ürün Başvuru İşlemlerinin yapılması
 • İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan gelen eksiklik durumuna göre başvuru güncellemelerinin yapılması

Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası Hazırlama
 • İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu mevzuatına göre dosyanın hazırlığı

Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi

Denetim Öncesi Dosyaların Kontrolü
 • Hazırlığı tamamlanmış dosyaların uzmanlarımız tarafından mevzuata uygunluğunun kontrolü