KLİNİK ÇALIŞMALAR HİZMETİ

Cro / Eğitim Hizmetleri
 • ICH-GCP eğitimleri
 • Basic CRA ve klinik araştırma uzmanı eğitimleri (workshop uygulamalı)
 • Biyoistatistik Eğitimi
 • Araştırma bütçelendirmesi ve süreç yönetimi eğitimleri
 • Zaman yönetimi, yönetim becerileri, liderlik eğitimleri

 • Cro / Eğitim Hizmetleri (Detaylar için tıklayınız)
 • Cro / Dizayn ve Düzenleyici Hizmetler
  • Standart Çalışma Prosedürü Geliştirmek ve bu konuda gerekli danışmanlıkların verilmesi.
  • Merkez audit ve sistem audit danışmanlığının verilmesi ve hazırlıkları için personel sağlanması,
  • Etik Kurul-Sağlık Bakanlığı Başvuru Dosyaları Hazırlama, Başvuru ve Onay Takipleri
  • İlaç çalışmaları, gözlem çalışmaları, tıbbi cihaz çalışmaları, pattern çalışmaları, farmakoekonomi çalışmaları, ilaca erken erişim programlarının dizayn edilmesi ve yürütülmesi,
  • Çalışma protokolü, sinopsis, consept sheet, hasta kayıt formu, anket, bilgilendirilmiş olur formu dizaynları,
  • Çalışma destek materyal hazırlanması ve sürecinin yönetimi (Guideline, hasta kartları, hekim bilgilendirme kartları, kitapçıklar, newsletter, e- bülten vb)
  • Tüm çalışmaların monitorizasyon işlemlerinin yapılarak, çalışmalardaki kalite kontrol sistemlerinin arttırılması

 • Cro / Dizayn ve Düzenleyici Hizmetler (Detaylar için tıklayınız)
 • Cro / Organizasyon Hizmetleri
  • Çalışmalarının fizibilite işlemlerinin yapılması ve yapılabilirlik raporlamalarının hazırlanması
  • Klinik araştırmalarda kurum yada özel tetkik merkezlerinin organizasyonu ,süreç takibi, yurt içi ve yurt dışı örnek transferlerinin sağlanması,
  • Her türlü üçüncü parti ödeme organizasyonlarının ve alımlarının yapılması teslimi, ayniyat takipleri
  • İlaç ithal işlemleri ve gümrük işlemlerinin takibi
  • Hasta destek ve hasta transfer işlemlerinin organizasyonu

 • Cro / Organizasyon Hizmetleri (Detaylar için tıklayınız)
 • Cro/ İstihdam Hizmetleri
  • Merkez koordinatörü destek hizmeti (istihdam, yönetim, ödeme organizasyonu)
  • Veri girişi destek personeli istihdamı
  • Klinik çalışma monitörü kiralama
  • Klinik çalışma asistanı istihdamı
  • Klinik çalışma hemşiresi istihdamı

 • Cro/ İstihdam Hizmetleri (Detaylar için tıklayınız)
 • Cro/ Araştırma Yönetimi Hizmetleri
  • Proje Yönetimi
  • Merkez yönetimi
  • Araştırıcı Toplantısı Planlama ve Koordinasyonu
  • Merkez Spesifik Dosya Yönetimi
  • Klinik araştırma dokümantasyonu (tamamlanmış çalışmaların materyallerinin depolanması)
  • Klinik araştırma geri dönen materyallerin saklanması ve imha prosedürlerinin yapılması

 • Cro/ Araştırma Yönetimi Hizmetleri (Detaylar için tıklayınız)
 • Cro/ Araştırma Yönetimi Hizmetleri
  • Proje Yönetimi
  • Merkez yönetimi
  • Araştırıcı Toplantısı Planlama ve Koordinasyonu
  • Merkez Spesifik Dosya Yönetimi
  • Klinik araştırma dokümantasyonu (tamamlanmış çalışmaların materyallerinin depolanması)
  • Klinik araştırma geri dönen materyallerin saklanması ve imha prosedürlerinin yapılması

  fgr-100

 • Cro/ Araştırma Yönetimi Hizmetleri (Detaylar için tıklayınız)
 • Cro / Veri Yönetimi ve Analiz Hizmetleri
  • Örneklem hesaplanması
  • Veri tabanı hazırlıkları
  • Veri tabanı yönetim planı hazırlanması
  • Veri girişi ve temizleme sistemlerinin yapılması (çift giriş)
  • Query sistemleri ve clean data hazırlanması
  • İstatistik analiz
  • Ara analiz
  • Klinik çalışma raporunun hazırlanması
  • Elektronik çalışma dizaynları
  • Validasyon prosedürlerinin tanımlanması ve uluslararası guideline uygunluğunda elektronik çalışma dizaynları

 • Cro / Veri Yönetimi ve Analiz Hizmetleri (Detaylar için tıklayınız)
 • Cro / Diğer Hizmetler
  • Büyük Ölçekli Saha Çalışmaları ,Bölgelere göre örneklem büyüklüğü tasarımı
  • Anketör eğitimi ve pilot anket uygulaması
  • Gerekli numunelerin toplanması ve pilot anket uygulaması
  • Hasta aramaları (call center)
  • Sosyal araştırmalar
  • Tıbbi dernek ve halk sağlığı anabilim dalı çalışmaları
  • Üniversite destek ve hibe projelerinin başvuru dosyalarının hazırlanması ve yürütülmesi (TUBİTAK, ARDEB vb)
  • Düzenleyici Otorite Sunumları ( İlgili klinik çalışma departmanının tüm sunum işlemleri aylık bazda ücretlendirilerek tarafımızca yapılmaktadır)
  • Elektronik sipariş portallerinin kurulması, ürün depo stok bilgilerinin takip edilmesi ve gerekli raporlamaların hazırlanarak sunulması

 • Cro / Diğer Hizmetler (Detaylar için tıklayınız)