GERİ ÖDEME HİZMETLERİ


BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ve TIBBİ CİHAZ GERİ ÖDEME BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA ve TAKİBİ


colchincine online no prescription

Orijinal Ürün Geri Ödeme Dosyası

Orijinal (İnnovatör) Beşeri ve Tıbbi Ürün Geri Ödeme Dosyası hazırlanması ile ilgili çalışmalarımız sürecin, yol haritasının ve çalışma takviminin belirlendiği bir proje başlangıç toplantısı ile başlar.

Dosya gerekliliklerinin tespit edilmesi Medikal ve Ekonomik verilerin derlenmesi, ve dosya hazırlığı öncesi gerekirse resmi kurumlardan görüş alınması ile devam eder. Ulusal ve uluslararası literatür taraması, uzman danışma kurulları oluşturulması ve gerektiğinde delfi paneli oluşturulur.

Medikal süreçlerin SUT ile ilişkilendirilmesi, tedavi maliyetinin analizi, ekonomik argümanın oluşturulması, bütçe etki analizi, epidemiyoloji ve farmakoekonomik analizlerin hazırlanması ile yetkililerden son görüş alınarak dosyanın SGK mevzuatına uygun olarak hazırlanması ile sona erer.

Talep halinde başvurunun takip edilmesi, komisyona sunum hazırlanması ve gerekli yazışmaların yapılması da sağlanır.

Jenerik ürün Geri Ödeme Dosyası

Jenerik Beşeri Geri Ödeme Dosyası hazırlanması ile ilgili çalışmalarımız sürecin ve çalışma takviminin belirlendiği bir proje başlangıç toplantısı ile başlar.

Medikal ve Ekonomik verilerin derlenmesi, Dosya gerekliliklerinin tespit edilmesi ve dosyanın SGK mevzuatına uygun olarak hazırlanması ile sona erer.

Tıbbi Cihaz Geri Ödeme Dosyası

Tıbbi Cihaz Geri Ödeme Dosyası hazırlanması ile ilgili çalışmalarımız ürünün geri ödemeye uygunluğunun değerlendirilmesi, ve görüş olumlu ise, sürecin ve çalışma takviminin belirlendiği bir proje başlangıç toplantısı ile başlar.

Medikal süreçlerin SUT ile ilişkilendirilmesi, tedavi maliyetinin analizi, ekonomik argümanın oluşturulması, bütçe etki analizi, epidemiyoloji ve farmakoekonomik analizlerin hazırlanması ile yetkililerden son görüş alınarak dosyanın SGK mevzuatına uygun olarak hazırlanması ile sona erer.

Talep halinde başvurunun takip edilmesi, komisyona sunum hazırlanması ve gerekli yazışmaların yapılması da sağlanır.