ÇEVİRİ HİZMETLERİ

 • Tıbbi Yayınlar
 • Makale
 • Ruhsat Dokümanları
 • Eğitim Modülleri
 • Araştırma Protokolleri
 • Slayt Setleri
 • Web Site
 • Ardıl Tercüme
 • SOP/ Protokol Metinleri
 • Simültane Tercüme
 • Sözleşmeler
 • Konuşma Metinleri
 • Video Deşifre ve Altyazı Uygulama
 • Elektronik Yayınlar

Ayrıca çeviri hizmetleri kapsamında orijinal interaktif CD’lerin Türkçeleştirilmesi ve seslendirilmesi, PDF, LaTeX, DOC, PPT, HTX gibi elektronik olarak hazırlanmış her türlü dokümanın Türkçeleştirilmesi gibi yerelleştirme hizmetleri vermekteyiz.