ÇEVİRİ HİZMETLERİ

  • Ardıl Tercüme
  • SOP/ Protokol Metinleri
  • Simültane Tercüme
  • Sözleşmeler
  • Konuşma Metinleri
  • Video Deşifre ve Altyazı Uygulama
  • Elektronik Yayınlar

Ayrıca çeviri hizmetleri kapsamında orijinal interaktif CD’lerin Türkçeleştirilmesi ve seslendirilmesi, PDF, LaTeX, DOC, PPT, HTX gibi elektronik olarak hazırlanmış her türlü dokümanın Türkçeleştirilmesi gibi yerelleştirme hizmetleri vermekteyiz.